Coaching voor Coaching

Coach Zeeland

 

Maximaliseer uw potentieel door het ontwikkelen van effectieve coaching en leiderschap enz.

Effectief coachen kan vergeleken worden met water en schimmel. Water is het vrouwelijke, aardse element, geduldig, en geeft een schone, verfrissende aanraking aan de voorwerpen die het ontmoet. Water leidt tot groei.

Wanneer water in zaken en in het leven op de juiste wijze wordt geleid, worden winst en voordelige resultaten bereikt. Wanneer dit water 250->opgewarmd is in plaats van 100->opgewarmd, blijft het helder, snel en beïnvloedt het de voorwerpen zo diepgaand dat de volgende keer dat het gebruikt wordt groei het gevolg is.

Veel managers en leiders die al enige tijd op de markt zijn, hebben geprobeerd een model te ontwikkelen voor coaching en voor opleiding. De meest gebruikte methode is het drie B-model, met een leidinggevende, een coach en een trainer. Uit studies van Standford, Harvard en Yale (elk met 100 deelnemers) is gebleken dat de ontvangers (in één cultuur) beter reageerden op hun munt in ouder dan op hun coach. Dit ligt niet aan de coach maar aan het karakter van de coach.

Coaching is voor veel mensen Marketing by association. Dat wil zeggen dat een coach met anderen werkt door zich met hen te associëren en niet omgekeerd. Een coach moet zich door zijn ervaring en talenten bewust worden van de context waarin hij werkt. Soms is hij zich ervan bewust dat hij golf speelt met golfers met een slechte bal. Andere keren is hij zich ervan bewust dat hij golf speelt met goede golfers en hen toch niet tot hem heeft gebracht. In elk van deze gevallen moet hij contact opnemen met zijn spelers per telefoon, zo niet per e-mail.

Teammanagement heeft een gemeenschappelijke taal nodig. Om in harmonie te komen met de nieuwe persoon op de werkplek en met het team, moet de opbouw van een sterke teamgeest tot uiting komen in de reacties van de coaches. In teamgeest werken dingen beter. Dingen zijn lichter. De organisatorische onzekerheid wordt geminimaliseerd, omdat de leider de visie heeft. Het team begrijpt het systeem en het proces beter. De coach heeft een kans om zijn persoonlijke ervaring meer invloed te geven op degenen die hij leidt.

Zo wordt het nieuwe initiatief door het team erkend. Dit moedigt het team aan om meer betrokken te raken bij het besluitvormingsproces en te delen in de besluitvorming.

Teamcohesie is een sleutelelement in teamprestaties. Het is een van de principes van teamdynamiek die zich ontwikkelt in sport, bedrijfsleven en op de werkplek.

In de sport speelt de coach de rol van “Rggles.” Dit hoeft geen regelmatige uitroep te zijn: “Rwright, Rwright, Wawr…” of “Zo spelen we het,” of “RPoints.” Het kan zo simpel zijn als een simpele “Begrijp je het?”

Er is aangetoond dat Don King het hier het beste zei: “Speel om te winnen, en je zult een winnaar zijn,” zoals het oude sport cliche. Bij dergelijk leiderschap wordt een beroep gedaan op het teamlid om zijn of haar leiderschapskwaliteiten uit te oefenen, om een visionair te zijn. Een coach heeft de mogelijkheid om een visionaire coach te zijn.

Coaching kan worden vertaald naar het coachen van technische vaardigheden als een weloverwogen begrip van het werk: organisatie, proces, strategie en people management.

Die leiderschapsvaardigheden zullen van pas komen bij het coachen van een team, het helpen van een team, het opleiden van andere teamleden, het leren van een team, het leiden van een team, het ontwikkelen van teams, het bepalen van teamprestaties, het plannen van een team.

Coaching kan worden vergeleken met opleiding, waarmee wij allen vertrouwd zijn. Opleiding is een ervaring voor de persoon of het team. Het is een formele combinatie waarbij de deelnemers wordt geleerd wat zij moeten leren om doeltreffend te zijn in hun baan of in hun project. De leidinggevenden en managers van het team zijn bezig met het leren van het nieuwe “hoe” van het werk.

Integendeel, coaching is de ervaring van het team in het plannen en samen functioneren in een gekozen activiteit. De groepsleden genieten van de activiteit – een stimulerende, aanmoedigende en aangename ervaring.

Er zijn drie kernvaardigheden die deel uitmaken van een persoonlijke bekwaamheid tot coachen:

1. Bewustzijn van de cultuur waarin u werkt

2. Bewustzijn van je omgeving

3. Bewust van de mensen in je omgeving

Bewustzijn van de mensen in uw werkomgeving

Dit bewustzijn heeft betrekking op de cultuur waarin u werkt – de organisatie zoals u die ziet, de cultuur waarin u leeft, en de cultuur van de organisatie waarin andere mensen werken.

Leave a Reply

Your email address will not be published.